SKUPNO USPOSABLJANJE: Projektno vodenje

Med 6. in 13. oktobrom 2020 je bilo preko spleta v okviru partnerstva KOC IKT  izvedeno skupno usposabljanje z naslovom »Projektno vodenje«.  Glavni poudarek obeh srečanj je bil na fazah projekta in projektnih orodjih ter tehnikah. Vsebina delavnice je temeljila na globalnih PM standardih – PMBOK (Project Management Body of Knowledge).

Na delavnici projektnega vodenja so udeleženci pridobili znanja o temeljnih pojmih projektnega vodenja, obstoječih globalnih standardih, področjih znanja in procesih vodenja projektov. Spoznali so se z zasnovo in celovitim načrtovanjem projekta. Poleg tega so osvojili ključna orodja in tehnike za učinkovito vodenje projektov ter spoznali praktične primere njihove uporabe skozi razvojne faze projekta.  Udeleženci so se tekom delavnice seznanili tudi z nekaterimi primeri dobrih praks projektnega vodenja. Prav tako so v zaključku usposabljanja pripravili akcijski načrt za nadaljnji razvoj lastnih veščin projektnega vodenja in njihov prenos v prakso.

Delavnico o projektnem vodenju je vodila Alenka Slabe, podjetnica s 25 letnimi mednarodnimi izkušnjami s področja vodenja projektov v IT, strojnih instalacijah v gradbeništvu, marketingu in razvoju poslovnih veščin.

Svojo karierno pot je pričela v mednarodni korporaciji Schindler, kjer je vodila projekte vgradnje, servisiranja in vzdrževanja dvigal. V marketingu se je nadgrajevala v sodobnih pristopih in podjetjem pomagala pri internacionalizaciji ter vodila EU marketing projekte. V mednarodni korporaciji SAS Canada je vodila IT projekte v podjetjih Fortune 500 in projektno pisarno – PMO. Zadnjih osem let gradi odličnost timov in managerjev na področju poslovnih veščin in leadershipa za doseganje večje učinkovitosti in produktivnosti na projektih.  Kot aktivna članica deluje v globalnemu združenju za projektni management, PMI Slovenija kateremu je predsedovala od 2012 do 2016, prav tako sodeluje pri izvedbi mednarodnih strokovnih konferenc – Skupaj do odličnosti 2019.

Deli to novico