Prvo KOC IKT kadrovsko srečanje

V januarju 2020 je Projektna pisarna Kompetenčnega centra za razvoj kadrov na področju informacijsko-kumunikacijske tehnologije (KOC IKT) organizirala prvo HR (kadrovsko) srečanje za partnerska podjetja konzorcija KOC IKT.

Nameni prvega srečanja so bili predvsem predstavitev koncepta in namena tovrstnih nadaljnjih srečanj, medsebojno spoznavanje in povezovanje predstavnikov podjetij, ki so povezane v konzorcij KOC IKT, ter identifikacija in izbira tematskih področij za naslednja srečanja.

Splošen cilj te aktivnosti je prepoznava skupnih izzivov partnerskih podjetji in s skupnimi močmi in s pomočjo gostov razvijati rešitve, izmenjava znanj ter izkušnje in vzpostavljanje medsebojnega sodelovanja.

Slika 1: Raziskovanje kadrovskih področij.

Na prvem srečanju so udeleženci s skupinskim delom in splošno diskusijo raziskovali pet kadrovskih področij: (1) kompetenčni model, (2) variabilni del plače tehničnega kadra, (3) variabilni del plače prodajnega kadra in ostalih skupnih služb, (4) kadrovski izzivi in (5) dobre kadrovske prakse. V diskusiji so bile izpostavljene številne izkušnje, priporočila, dileme, nejasnosti in ključni elementi področja. Udeleženci so identificirali teme za prihodnja srečanja:

  • kompetenčni model,
  • ključni kadri in njihova nasledstva,
  • variabilni del plače in nefinančno nagrajevanje,
  • predaja informacij in odgovornosti znotraj teamov in podjetja,
  • medgeneracijske razlike,
  • prijateljski odnosi med zaposlenimi,
  • vzgoja kadra,
  • pridobitev soglasja in podpore v okviru podjetja za uvajanje sprememb.

Vsebinsko se je prvo srečanje dotaknilo predvsem uvoda v ocenjevanje kadra, t.j. zadovoljstvo zaposlenih, kompetence zaposlenih, organizacijske klime v podjetju, psihološkega ocenjevanja ipd, in vzpostavljanja dogovorov v podjetju. Skupina je vzpostavila dogovore kadrovskih srečanj in dorekla pravila izvajanja.

Deli to novico