Prvi KOC IKT hackathon “Brez ljudi ostanejo samo še računalniki”

V januarju 2020 je Projektna pisarna Kompetenčnega centra za razvoj kadrov na področju informacijsko-kumunikacijske tehnologije (KOC IKT) organizirala prvi hackathon dogodek za partnerska podjetja konzorcija KOC IKT.

Slika 1: Organizacijska in moderatorska ekipa hackathona (od leve proti desni: Urša Svetelj – CorpoHub d.o.o., Tina Kastelic – Kompetenca d.o.o., Daniela Bervar Kotolenko – CorpoHub d.o.o., Andreja Smole – Cosylab d.d., Andreja Tišić – Kompetenca d.o.o.).

Hackathon je dogodek, na katerem organizirane skupine posameznikov iščejo ter oblikujejo kreativne rešitve za dodeljene izzive. Takšno srečanje omogoča razvoj inovativnih pristopov k reševanju izpostavljene problematike, spoznavanje ter povezovanje skupnosti specifičnega področja in medsebojno izmenjevanje izkušenj ter znanj, zato je bil tak dogodek zelo koristen za vse udeležence in partnerstvo KOC IKT.

Tematika organiziranega celodnevnega hackathona so bili kadrovski izzivi, s katerimi se različna podjetja povezana v konzorcij KOC IKT najpogosteje soočajo. Zaradi želje po čimvečji koristnosti in relevantnosti izpostavljenih problematik, so udeleženci kadrovske izzive, s katerimi so se želeli na dogodku ukvarjati, predlagali in izbrali sami. Prav tako je bila razvrstitev udeležencev v tematska omizja prostovoljna. Tako se je vsak udeležencev izbral izziv, ki je najbolj zanimiv zanj in za njegovo podjetje. Vsak udeleženec se je temeljito posvetil enemu izbranemu izzivu in srečanje izkoristil v skladu z lastnimi interesi ter željami.

Na dogodku so se oblikovane skupine ukvarjale s petimi različnimi izzivi:

(1) Kako lahko (še boljše) iščemo nove kadre?

(2) Kako lahko (še boljše) motiviramo ekipe?

(3) Kako lahko (še boljše) nagrajujemo ekipe in posameznike?

(4) Kako lahko (še boljše) gradimo na odgovornosti in pripadnosti?

(5) Kako lahko (še boljše) zgradimo sistem mentorstva?

Svoje rešitve so delovna omizja na koncu delavnice predstavila vsem udeleženim in z njimi o svojih rešitvah podiskutirala. Skozi predstavitve so tudi ostali udeleženci spoznali rešitve, ki jih bodo lahko integrirali v procese v svojih podjetjih.

Slika 2: Reševanje kadrovskih izzivov.

Ker pa je bil namen dogodka zraven reševanja izzivov tudi povezovanje udeleženih, smo dogodek zaključili z aktivnostma zabavnega medsebojnega spoznavanja preko metode hitrega zmenkanja in prosto socialno mreženje.

Slika 3: Medsebojno spoznavanje preko metode hitrega zmenkanja.

Rezultat hackathona je ugotovitev, da podjetja opažajo spremembe na trgu dela in zato zaznavajo potrebo po prilagojenih načinih kadrovskega delovanja. Izpostavljena je bila pomembnost vloge vodij, za katere je pomembno, da so osveščeni, nudijo svojemu kadru podporo in gradijo pozitivno organizacijsko klimo. V procese je potrebno v star hierarhični sistem vedno bolj vpletati agilne pristope vodenja kadra. Dodatno je pomemben element sodobnega kadrovskega delovanja vzpodbujanje mentoriranja in nagrajevanja. Pomembno je razširjanje organizacijske vrednote prenosa znanja in vzpostavitev nagrajevanja, ki ni nujno le denarno in predvsem ne postane konstantno ter posledično samoumevno. Ob spremembah je ključna jasna in konkretna opredelitev problem, ki želimo rešiti, želeno stanje, ciljno skupino spremembe, korake rešitve in finančne, časovne, človeške ter druge relevantne vire. Pred splošno vpeljavo rešitve v podjetje je smiselno le-to preizkusiti na manjši ciljni skupini in pri tem ocenjevati učinek spremembe, če je to le mogoče.

Slika 4: Udeleženci hackathona, napolnjeni z novimi idejami.

Deli to novico