Prva online KOC IKT kava

Ker se v partnerskih podjetjih srečujemo z izjemno podobnimi izzivi tako na področju razvoja in trga, kakor tudi na področju razvoja kadrov in usposabljanj, zmeraj razmišljamo kako deliti naše dobre prakse in znanja znotraj partnerstva. V ta namen smo tudi v nekoliko bolj zahtevni situaciji organizirali skupno On-line srečanje oz. KOC IKT On-line kavo. Dogodek je bil izveden v petek, 20.3.2020. Srečanje je bilo namenjeno predstavitvi pomembnih informacij glede napovedovanja usposabljanj, povezovanju partnerskih podjetij, deljenje dobrih praks v trenutni situaciji ter skupno iskanje rešitev za naprej. Prav tako smo preverili, kakšne so trenutne asociacije in počutje naših partnerjev v trenutni situaciji in se pogovarjali na to temo.

Trenutno je v ozračju nekoliko več manj prijetnih čustev, predvsem zaradi negotovosti. Pomembno je, da se tudi to nagovori, saj so tudi ta čustva človeška in normalna.

Velik del srečanja smo namenili predstavitvi dobrih praks. Zbrali smo veliko različnih in zanimivih idej ter predlogov, kako se podjetja lahko najboljše soočajo s trenutno situacijo in hkrati skrbijo za dobro počutje, pripadnost in motiviranost zaposlenih (npr. redni, kratki neformalni on-line sestanki, skupna on-line telovadba na tedenski ravni). Skupaj smo iskali še več novih in zanimivih rešitev za različne izzive, ki se v v tej situaciji pojavljajo.

S skupno pomočjo so tudi nekoliko bolj zahtevne situacije lažje.

Deli to novico