8. HR KOC IKT SREČANJE – nagrajevanje zaposlenih

V torek, 11.5.2021 smo v okviru partnerstva KOC IKT izvedli že 8.HR srečanje. Osrednja tema srečanja je bila nagrajevanje zaposlenih.

Na začetku so partnerji izpostavili, da so v večini nezadovoljni s sistemom nagrajevanja v njihovem podjetju ali pa so ravno še v fazi implementacije le tega, kar je bila dobra iztočnica za nadaljevanje srečanja. Gostje srečanja, so z nami podelile primere dobrih praks sistema nagrajevanja, ki se je v njihovem podjetju izkazal za učinkovitega.

Gostja Jelica Lazarević Lajovic je direktorica sektorja kadri, pravo in korporativno komuniciranje v Iskratelu in tudi Kadrovska menedžerka leta 2017. Predstavila je sistem nagrajevanja v njihovem podjetju, na podlagi česa je tudi izpostavila prednosti in pomembnost takšnega sistema. Pomembno je, da se vsako podjetje, ki bo uvajalo ali spreminjalo sistem nagrajevanja, najprej vpraša kaj je razlog za to, ali je kaj narobe z obstoječim sistemom, ali pa z načinom uporabe le tega. Izpostavila je, da je pri vpeljavi sistema nagrajevanja 90% uspeha v predpripravi. Pomembno pa je tudi, da vsak zaposleni v podjetju razume strategijo podjetja, kar je tudi podlaga za postavljanje ciljev, h katerim bodo zaposleni stremeli.

Naslednja gostja je bila Živa Cotič Bizjak, kadrovica v podjetju TNG oprema (Kingsbox). Omenila je, da se je z večanjem števila zaposlenih pojavila tudi potreba po spremembi sistema nagrajevanja, kar so v podjetju tudi storili. Konkretno so definirali kulturo podjetja in jo nadgradili tako, da je postala glavna vrednota predanost podjetju. Izpostavila je pomembnost sodelovanja celotnega podjetja pri uvedbi sistema nagrajevanja, vse tja do vrha. S sistemom, ki so ga uvedli v podjetju, ima vsak posameznik prostor za napredek in osebni ter karierni razvoj. Vse to pa se rezultira na delovni uspešnosti, motiviranosti in rasti podjetja.

 

a collage of photos of a group of people

 

Sodelujoči gostje na srečanju so izpostavili, da po večini še nimajo izoblikovanega sistema nagrajevanja ali pa obstoječi ne deluje, kot bi moral. Na podlagi predstavljenih praks, so dobili širši pogled na tematiko in bodo kakšno stvar z veseljem uporabili tudi pri oblikovanju sistema nagrajevanja v njihovem podjetju. Mnenje gostij in tudi večine udeleženih pa je bilo, da je vzpostavitev dobrega sistema nagrajevanja proces, ki traja in za katerega je potreben čas.

Deli to novico