7. HR KOC IKT – digitalna orodja v HR

Na HR KOC IKT dogodku, ki je bil na temo digitalnih orodij v HR, smo se pogovarjali o različnih trenutnih praksah, ki jih imajo naši partnerji. Na začetku je Špela Šmajdek predstavila njihov primer digitalizacije kadrovskega sistema v podjetju Elaphe d.o.o. Predstavila nam je, kako je potekal proces uvajanja sistema – od začetka do konca in izpostavila ključne izzive.

 

Poudarila je, da je pri implementaciji tovrstnih sistemov treba v prvi vrsti premisliti, kdo vse ga bo uporabljal oz. imel do njega dostop. Pri oblikovanju sistema je nato treba te osebe vključiti in jih naučiti uporabe. Prav tako je izpostavila, da je pomembno, da podjetje razmisli, kaj vse želijo, da sistem omogoča oz. kaj vse želijo digitalizirati. Le na ta način bo zagotovljena uporabnost sistema.

 

Naslednji gost na našem HR KOC IKT dogodku je bil Gregor Mesarič iz podjetja Agilcon d.o.o. Predstavil je konkretno rešitev oz. platormo, ki omogoča digitalizacijo različnih kadrovskih procesov. Predstavljena platforma je precej fleksibilna, prav tako je dodana vrednost to, da jo lahko uporabljajo tudi zaposleni (npr. preko aplikacije na telefonu pošljejo zahtevke za bolniško, dopust itd.).

 

Platforma omogoča različne funkcijo, ki se lahko prilagodijo potrebam podjetja, npr. lahko prikazuje izobraževanja, ki so trenutno na voljo, omogoča izvajanje kratkih anket, voščila za rojstni dan, podajanje komplimentov sodelavcu itd. Prav tako lahko ima vsak zaposleni znotraj sistema svojo kadrovsko kartico, kjer so zbrani različni podatki o zaposlenem. Določene informacije so vidne vsem, določene pa samo kadrovski službi in / ali neposredni vodji.

 

Tovrstne digitalne platforme zahtevajo nekaj časa, da jih podjetje osvoji. Ko pa se jih uspešno vpelje v podjetje, pa lahko precej procesov pohitrijo in olajšajo. Naši partnerji so bili nad uporabnostjo navdušeni in razmišljajo v tej smeri. Uporaba digitalnih platform lahko doprinese višjo produktivnost, rast in konkurenčnost podjejta. Prav tako lahko vpliva na učinkovitejšo poslovanje, saj spodbuja inovacije in razvoj novih načinov komunicranja in povezovanja zaposlenih znotraj podjetja. Pri vsem tem je pomembno, da imamo jasen cilj in da k preobrazbi pristopimo strateško.

Deli to novico