6. HR KOC IKT SREČANJE – IDENTIFIKACIJA TALENTOV

V torek, 10. novembra 2020, je preko spleta v okviru partnerstva KOC IKT potekalo 6. HR srečanje. Osrednja tema tokratnega srečanja je bila identifikacija talentov in potencialov zaposlenih.
Za podjetja je pomemben stalen razvoj, pri čemer je ključno zavedanje talentov in potencialov zaposlenih ter njihovih področij, kjer so prisotne priložnosti za razvoj. Tri gostje so na srečanju podelile metode in primere dobrih praks, ki se jih v podjetjih poslužujejo pri iskanju talentov in potencialov. 

Nina Kocbek je psihologinja, ki v podjetju Kompetenca samostojno vodi ocenjevanje potencialov posameznikov. Potenciale išče predvsem v selekcijskih in razvojnih postopkih. Prav tako opravlja skupinske analize ter različna druga ocenjevanja (npr. metoda 360 stopinj). Aktivno je vključena v oblikovanje različnih sistemskih kadrovskih rešitev (npr. kompetenčni model, sistemi nasledstev, bazeni talentov itd.) Je tudi samostojna koordinatorka projektov za nemški trg. Zmeraj skuša pridobivati nova znanja in izkušnje, ki ji pomagajo pri delu z ljudmi in jo izpopolnjujejo. Opravila je tudi izobraževanje za vodenje delavnic (Trening trenerjev), individualno in skupinsko pomagala pri kariernem usmerjanju mladih ter pričela z izobraževanjem Transakcijska analiza. Pri delu jo še posebej motivira, kadar vidi, da s svojim delom partnerskim podjetjem aktivno pomaga in tako doprinese k njihovi uspešnosti.  

Nina Kocbek je kot prva gostja virtualno srečanje otvorila s temo metod za identifikacijo talentov in potencialov v podjetju. Preko aktivacije udeležencev je prikazala konkretne primere oziroma situacije, v katerih je iskanje talentov in potencialov ustrezno in pomembno. Gostja je predstavila procese in metode, ki v podjetjih omogočajo uspešno ocenjevanje talentov in potencialov, pri čemer je izpostavila naslednje: interno spremljanje, metoda 360 stopinj, psihološko testiranje in ocenjevalni center. Poleg tega je osvetlila pomen iskanja in identifikacije talentov, potencialov, kompetenc in lastnosti tako za podjetja kot tudi za zaposlene. 

Katarina Ferme je psihologinja in ChiefPeopleOfficer v podjetju d.labs, razvojnemu podjetju s fokusom na razvijanju zagonskih podjetij na mednarodni ravni. Po magistrskemu študiju psihologije je svojo karierno začela kot HR svetovalka širokemu naboru podjetij na vseh HR področjih in se izurila v razvoju organizacijske kulture, razvoju zaposlenih in vodij, recruitmentu, oblikovanju kadrovskih sistemov idr. Najbolj domače se je vedno počutila v programerskih in zagonskih podjetjih, zato je svojo poslovno pot nadaljevala s premikom v ta sektor in v delovanje znotraj podjetja, saj čuti, da lahko na takšen način doseže največ dobrega. Pri svojem delu največ energije posveti organizacijski kulturi in razvojnim aktivnostim za sodelavce. Skozi svoje delo se vedno zavzema za transparentno komunikacijo ter odprte in enakopravne odnose, delovnega dne pa si ne predstavlja brez kančka humorja.

Gostja je na srečanju predstavila interni projekt za identifikacijo talentov in potencialov – Progress Snapshot.  Progress Snapshot je nov in inovativen proces oziroma orodje, ki je usmerjen v razvoj zaposlenih in njihovih karier in ga v podjetju uporabljajo namesto klasične metode 360 stopinj. Je celovit proces, ki se osredotoča na ocenjevanje zaposlenega, pridobivanje kvalitativne povratne informacije s strani ožjih sodelavcev in snovanje individualnega terminskega načrta za razvoj v prihodnosti. Gostja je s pomočjo praktičnih primerov predstavila osnovno idejo orodja Progress Snapshot in celoten proces izvedbe projekta po korakih.  

Urška Golob je diplomirana politologinja in Chief Happiness Officer, ki je v podjetju Telemach zaposlena že 10 let. Že tekom študija so jo zanimala ravnanja z ljudi, zato se je posvetila deviantnim ravnanjem na mirovnih misijah, ki jih je raziskovala tudi med pripravami na doktorsko delo. Kot študentka je svojo delovno pot začela na prodajnem mestu, nato nadaljevala kot poslovodja poslovne enote, se preizkusila v vlogi specialista za prodajni razvoj, kjer je izobraževala prodajo, skrbela za uporabniško izkušnjo in za rekrutment na prodajnih mestih. Takrat je bila deležna izobraževanj s področja vodenja v prodaji in coachinga. Tekom delovnih izkušenj je ugotovila, da jo izredno zanima delo z ljudmi. Priložnosti, da postane del HR ekipe, se ji je ponudila pred dvema letoma, pri čemer se od takrat ukvarja z razvojem kadrov, izobraževanjem zaposlenih in aktivnostmi za načrtno grajenje pozitivne organizacijske kulture. Letos je pridobila tudi mednarodni certifikat managerja delovne sreče. 

Urška Golob je kot zadnja gostja preko primera dobrih praks predstavila interni projekt podjetja, ki je namenjen profiliranju vodij znotraj podjetja. Sprva je predstavila samo idejo projekta in razloge za njegovo izvedbo. Utemeljila je načine, preko katerih v podjetju poteka izvedba projekta. Poleg tega je izpostavila ovire, s katerimi so se bili primorani soočiti na njihovi poti izvajanja projekta ter rezultate le-tega. Gostja je ob koncu naslovila še nekaj nadaljnjih korakov, ki jih v podjetju načrtujejo v okviru projekta in katerim bodo v prihodnje poskušali slediti. 

Z gostjami in predstavniki partnerskih podjetij smo na srečanju izmenjali mnenja in podelili različne, že ustaljene kot tudi nove, inovativne ter zanimive prakse s področja identifikacije talentov in potencialov, ki se jih poslužujejo različna podjetja. 

Proces odkrivanja talentov in potencialov je namreč pomemben za boljše poznavanje zaposlenih, njihov nadaljnji razvoj, motiviranje, poleg tega prispeva tudi k uspešnosti podjetja. Preko izmenjave primerov dobrih praks in mnenj med podjetji lahko stopimo korak nasproti lastnemu razvoju in razvoju zaposlenih, saj se le tako potenciali in talenti v podjetju lahko izkoristijo v največji meri. 

  1. HR srečanje je eno izmed srečanj, ki dokazuje, da se dobra sodelovanja obrestujejo. Dogodek je bil izveden v sodelovanju s KOC IKT in SRIP IKT horizontalno mrežo.

Dogodek je bil sofinanciran s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. 

 

 

 


 

 

 

Deli to novico