5. HR KOC IKT SREČANJE – SPREMEMBE IN DOBRE PRAKSE

V torek, 15. septembra 2020, je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) v okviru partnerstva KOC IKT potekalo 5. HR srečanje. Ker so za nami časi polni sprememb in hitrega prilagajanja nanje, prihodnost pa je še nejasna, so bile osrednja tema tokratnega srečanja spremembe, ki se pojavljajo v aktualnem času pandemije COVID-19. Štiri gostje so z nami podelile primere dobrih praks, ki so se jih podjetja posluževala v času nepredvidenih sprememb.

Ines Gergorić, samostojna svetovalka za razvoj človeških virov na GZS, je kot prva gostja srečanje otvorila s temo pripravljenosti podjetij na spremembe in izpostavila nekatere vplive COVIDA-19 na delovanje podjetij. Predstavila je, kaj spremembe so, na kaj moramo biti pozorni, ko govorimo o spremembah in kako jih v podjetju podpremo ter se nanje lažje prilagodimo. Pri tem je osvetlila pomen dejavnikov, ki pri delovanju zaposlenih in v podjetjih močno vplivajo na soočanje s spremembami (npr. psihološka varnost, komunikacija, aktivno sodelovanje, usposabljanje zaposlenih itd.). V nadaljevanju je izpostavila kompetence, ki so prisotne oz. v porastu v podjetjih dandanes in se razlikujejo od tistih, ki so bile v podjetjih prisotne pred pojavom pandemije. Prav tako je preko Gartnerjevega modela predstavila 9 trendov za vodje HR, ki bodo vplivali na prihodnost podjetij po pandemiji. Teoretično ozadje je ga. Gergorić podprla s primeri dobre prakse ter predstavila tudi nekaj negativnih sprememb, do katerih je v času pandemije prišlo v podjetjih

.

Alja Stepišnik, svetovalka za izkušnje s strankami za Južni trg v podjetju Bisnode, je predstavila grajenje organizacijske kulture na spletu (online), ki za podjetja v tem času predstavlja velik izziv. Z gostjo smo se posvetili vsesplošni negotovosti, hitremu prilagajanju na spremembe in postavljanju novih delovnih ciljev. Prikazala je praktične primere prehoda delovanja podjetja na splet, težave, ki so se ob tem pojavile in izzive, s katerimi smo se soočili. Predstavila nam je, kako pomembno je v aktualnem času posedovati mehke veščine in izpostavila pomen motivacije, interaktivnih online predavanj oz. webinarjev in izobraževanj ter navidezno »nepomembnih« dejavnikov, zaradi katerih so izobraževanja preko spleta lahko bolj učinkovita. Z gostjo smo se sprehodili skozi dobre in nekoliko slabše prakse, preko katerih smo dobili hiter vpogled v to, kaj smo se iz situacije naučili in česa se še lahko. Poleg tega smo se dotaknili tudi težav, s katerimi smo se soočali, ko smo bili primorani delati od doma.

Daša Stupica, HR specialistka v partnerskem podjetju Cosylab, je predstavila temo spletnega zaposlovanja (online recruitment) in uvajanja novih zaposlenih (online onboarding). Preko primerov dobrih praks v njihovem podjetju je z nami podelila, kako kakovost dandanašnjega zaposlovanja na spletu ohraniti na enaki ravni kot pred pandemijo in prehodom na splet. Prav tako je na praktičnih primerih prikazala, s čim prepričati zaposlene, da v stresnih in nejasnih obdobjih ostanejo v podjetju, kako vzdrževati njihovo motiviranost za delo in produktivnost. Gostja je izpostavila prednosti in izzive zaposlovanja in uvajanja novih zaposlenih v času COVID-19 preko spletnih aplikacij. Spoznali smo tudi skrivnost uspeha nemotenega delovanja podjetja v sedanjosti ter dobili vpogled v zaposlovanje in uvajanje zaposlenih v prihodnosti.

Zadnja gostja Arnela Lihić, projektna asistentka v Cosylabu, zaposlena ravno v času prvega vala pandemije, pa je na koncu predstavila še osebno izkušnjo z zaposlitvijo, uvajanjem in delom v podjetju.

Z gostjami in predstavniki partnerskih podjetij smo na srečanju podelili in izmenjali različne poglede na trenutno situacijo ter v zaključku razmišljali, katere rešitve bi bile lahko uporabne in učinkovite za podjetja v prihodnosti. Nenadoma smo se znašli v nepričakovanih okoliščinah in nihče ne ve natančno kakšna bo situacija v prihodnosti, zato podpora in zmenjava dobrih praks, izzivov ter mnenj v obstoječi in negotovi situaciji lahko pripomorejo k lažjemu soočanju s spremembami in bolj učinkovitemu delovanju tako zaposlenih kot tudi podjetij. 5.HR srečanje je še eno izmed srečanj, ki dokazuje, da se dobra sodelovanja obrestujejo. Dogodek je bil izveden v sodelovanju s KOC IKT in SRIP IKT horizontalno mrežo.

Dogodek je bil sofinanciran s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Deli to novico