11. HR KOC IKT SREČANJE – Onboarding ali organizacijska socializacija

Za spodbuden začetek novega leta, smo v projektni pisani KOC IKT v torek, 11.januarja 2022 izvedli HR srečanje, katerega tema je bila Organizacijska socializacija ali Onboarding.

Onboarding je proces seznanjanja vaših novo zaposlenih s pričakovanji, vedenjem in kulturo vaše organizacije. »Vkrcavanje« se začne že v procesu izbire novo zaposlenega in se nadaljuje vse do zadnje izkušnje zaposlenega v podjetju. S pravim načinom vključevanjem zaposlenih se ustvari večje zaupanje in zvestoba zaposlenega, kar privede tudi do tega, da zaposleni v organizaciji ostane dlje.

Proces onboardinga sta nam na primerih dobre prakse predstavila gosta Katarina Ferme in Matevž Šega.

Katarina Ferme iz podjetja d.Labs je že na začetku izpostavila, da je najpomembnejši razlog vlaganja v onboarding zmanjšanje nivoja stresa ob menjavi zaposlitve. Onboarding se ne začne z novo zaposlenim, ampak že s prvim stikom s kandidatom. Pri procesu zaposlovanja je potrebno razjasniti pričakovanja obeh strani, da dobimo občutek ali je oseba primerna za naše delovno okolje. Preden nastopi prvi delovni dan novo zaposlenega, je pomembno, da ima ta že vse informacije v zvezi s podjetjem, delom in potekom njegovega prvega dne. Ključen pa je prvi dan, ki da zaposlenemu prvi vtis in si ga tudi najdlje zapomni. Ta dan se novo zaposlenemu nameni majhna pozornost – paketek dobrodošlice in dobrodošlica sodelavcev. Če zaposleni v podjetju večino časa delajo od doma, je prvi teden vseeno dobro, da novo zaposleni dela v pisarni. V procesu onboardinga je pomembno, da se delovne naloge novo zaposlenega določajo vsak dan sproti, ob koncu tedna pa se naredi pregled opravljenega dela, poišče možnosti za izboljšave in pohvali dobro opravljeno delo. Katarina za konec poudari, da se oblikovanje onboarding procesa nikoli ne zaključi in da je vedno prostor za izboljšavo.

Matevž Šega iz podjetja Telemach je poudaril predvsem pomembnost osebnega stika v prvih dneh novo zaposlenega. Prav tako pove, da se proces onboardinga začne že pred prvim delovnim dnem zaposlenega. Ob prihodu je pomembno, da oseba spozna podjetje, njegove vrednote, kulturo ter pomembnost zadovoljstva zaposlenih in strank. Ena izmed priporočljivih stvari pri procesu onboardinga je knjižica oz. vodnik po podjetju, v katerem naj  bodo navedene vse pomembne informacije o podjetju, ki jih zaposleni želi in/ali mora vedeti. Pomembno je tudi, da novo zaposleni spoznajo vse pomembne oddelke, saj oseba dobi boljši pregled nad delovanjem podjetja in nalogami, ki jih ima posamezen oddelek. Pri uvajalnem delu pa ima najpomembnejšo vlogo vodja in oddelek, v katerem bo novo zaposleni delal. Na koncu se poda povratna informacija, ki pa mora temeljiti na konkretnih vedenjih, da zaposleni točno ve kje so njegove prednosti in kje je prostor za napredek. Matevž za konec poudari pomen pristnega stika, zaradi česar v podjetju močno spodbujajo dobrodošlico v živo.

Po diskusiji z gosti in udeleženci srečanja, smo prišli do zaključka, da ljudje prvi delovni dan potrebujejo več strukture in natančna navodila, da točno vedo, kaj se od njih pričakuje. Podjetje je tisto, ki mora poskrbeti, da se »prišlek« počuti sprejetega in se zaradi tega zmanjša njegov stres ob menjavi službe. Ker živimo v času, ko ni več podjetje tisto, ki izbira kandidate, ampak kandidat izbira službo, je še bolj ključnega pomena, da ustvarimo dober prvi vtis in oseba res začuti pozitivno kulturo podjetja, zaradi česar bo z veseljem tam tudi ostal.

Deli to novico